Bærekraft

«Med kjærlighet til naturen lager vi bærekraftige innredninger og gulv - skapt for å vare i flere hundre år»

Dagens klimakrise gir mange utfordringer, og disse utfordringene er vi nødt til å løse sammen. I Os Trekultur jobber vi hver dag for å gjøre virksomheten mer bærekraftig, enten i form av små forbedringer eller større løsninger. På den måten bidrar vi til å gjøre en forskjell, og vi kan fortsette å skape våre unike innredninger og gulv med god samvittighet.

Historien bak valget

En av utfordringene med klimakrisen er mangelen på ressurser, og strøm er en av dem. Som snekkerfabrikk jobber vi med lokalt treverk, og dette i seg selv er et godt utgangspunkt for bærekraft. Samtidig er vi helt avhengig av nettopp strøm for å drive produksjon, og slik startet initiativet for å bli mer bærekraftig.

Først gikk vi inn for å gjøre tiltak i form av å redusere eget strømforbruk – dette er et enkelt tiltak som i tillegg gir god effekt. Videre valgte vi å satse på solceller, og dermed også produksjon av egen strøm som ikke påvirker noen andre negativt. Deretter følger en rekke mindre, men likevel betydningsfulle, tiltak som skyver Os Trekultur i riktig retning. Målet er å inspirere andre til å gjøre sitt, slik at vi sammen kan oppnå helt nødvendige forandringer. Letingen etter nye og bedre løsninger vil

Våre tiltak

Solenergi

I 2019 installerte vi solcelleanlegg på hele vårt fabrikktak. Solcellene skal kunne gi opp mot 85 kwt ved maks produksjon. Årlig strømproduksjon fra dette solcelleanlegget vil fylle ca. 20% av bedriftens årlige strømbehov. Ved helger og kvelder vil overskuddet selges ut på det nasjonale strømnettet.

LED-lys

Overgangen fra tradisjonelle lysrør til LED – lys i 2018 ga en umiddelbar forbruksreduksjon på mellom 20-25% av det årlige forbruket. Resultatet av dette gjorde oss såpass begeistret at vi umiddelbart startet realiseringen av ytterligere positive tiltak.

Flisfyringsovn (biobrensel)

Os Trekultur er selvforsynt med egen oppvarming gjennom vår egen flisfyringsovn (300kw). All egenprodusert flis, som er avfall fra produksjonen av våre gulv og innredninger, blir omdannet til vannbåren golv-varme gjennom denne. Flisfyringsovnen leverer også varme til materialtørkeren i vår fabrikk.

Klimastyring

Bærekraft handler ikke bare om fokus på miljø- og klima, men også om å ivareta menneskers ve og vel. Derfor sørger vi for at våre ansatte alltid har gode arbeidsforhold. Med klimastyring i våre tak gjør vi luften i produksjonslokalene mer stabil og frisk som påvirker arbeidshverdagen positivt.

Videokonferanser

Et annet bærekraftig initiativ fra vår side er bruk av videokonferanser for å kunne gjennomføre flere kundemøter uten fysisk møte. Slik reduserer vi både unødig kjøring, og samtidig øker fleksibilitet og effektivitet både for Os Trekultur og våre kunder.

Egen leveranse

Alle plassbygde innredninger fra oss blir gjort med egen lastebil, og montering skjer gjerne samtidig. På den måten slipper vi å forholde oss til andre leverandører som ikke nødvendigvis praktiserer etter de samme bærekraftige verdiene eller ønsker å strekke seg etter bærekraftige mål som oss selv. I tillegg unngår vi transportskader og unødig ekstrakjøring. Med tiden ønsker vi selvfølgelig å bevege oss fra dieseldrevet transport til et mer miljøvennlig alternativ.

Kildesortering

Ja, selvfølgelig.

Avsugluft

I 2020 fikk vi montert automatiske stengespjel på produksjonsmaskinenes avsug. Dette for å redusere avsug av varmluft når maskinen ikke er i bruk. Dette vil ha en positiv effekt.

Husk at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!